De profielwerkstukkenwedstrijd wordt in het schooljaar 2019/2020 voor de vierde keer georganiseerd. Netherlands Maritime Technology (de brancheorganisatie voor scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners) organiseert de wedstrijd in opdracht van NISS.

Met deze profielwerkstukkenwedstrijd beoogt NISS middelbare havo/vwo scholieren kennis te laten maken met de maritieme sector en hen te inspireren tot het kiezen van een maritieme vervolgopleiding.

Over het NISS

De Stichting Ondersteuningsfonds NISS is voortgekomen uit het voormalig Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw “N.I.S.S.”, welke altijd nauwe banden onderhield met het nog steeds bestaande Maritiem Museum te Rotterdam. Het N.I.S.S. is op 30 mei 1916 opgericht en zet zich in om de vooraanstaande positie van de maritieme bedrijfstak te behouden.

Vandaag de dag ondersteunt het NISS diverse initiatieven op maritiem gebied, zowel in de museale wereld, als het onderwijs en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld bij de restauratie van historische schepen, de aanschaf van een “uniek” maritiem voorwerp, maar ook door het mogelijk maken van promotieonderzoek aan de TU Delft, het in standhouden van de leerstoel Maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden en het ondersteunen van buitenlandse studiereizen door maritieme studenten. Voor meer informatie kun je terecht op www.niss.nu.