Alle binnengekomen profielwerkstukken worden beoordeeld in de periode april – juni 2020. Een vakkundige jury met vertegenwoordigers uit de maritieme sector beoordelen de ingeleverde profielwerkstukken op de volgende onderdelen:

  • Proces: De werkwijze en gekozen aanpak
  • Inhoud: De onderzoeksvraag, theoretische onderbouwing, resultaten en conclusies
  • Niveau / inzicht: Originaliteit, creativiteit, kwaliteit van de bronnen
  • Vormgeving: Lay-out, afwerking, algehele presentatie

Alleen de vijf best beoordeelde profielwerkstukken krijgen de kans om het profielwerkstuk te presenteren aan een vakkundige jury, waarna een besluit volgt over de prijswinnaars, de top drie. Als je tot de beste vijf behoort, hoor je dat van de organisatie. Vanzelfsprekend ontvang je ook een bericht als je de top vijf niet hebt behaald.