Kies een onderwerp dat past binnen één van deze vier thema’s:

Winnen op zee. Je kent ze wel, de windmolenparken langs de kust. Heb je je ooit afgevraagd wat voor schepen er nodig zijn om die windmolens te installeren aan de kust en verder op zee? Nederlandse maritieme bedrijven zijn heel goed in het aanleggen en onderhouden van zulke parken, maar kijken ook naar nieuwe markten. Bijvoorbeeld naar het kweken van algen voor voeding en energie. Voorbeeldvragen: Wat zou een herbestemming kunnen zijn voor bestaande olieplatformen? Hoe kun je onderhoud van windmolens slimmer doen?

Slim & veilig varen. Er zijn veel verschillende soorten schepen, die ingezet worden voor allerlei taken. Bijvoorbeeld voor het transport van containers over de Rijn, het overbrengen van personeel naar offshore platformen of windmolens, het leggen van pijpen voor olie en gas maar ook voor het cruisen langs Caraïbisch gebied. Het is voor maritieme bedrijven belangrijk dat dit op een slimme manier gebeurt tegen lage kosten, maar ook veilig. Schepen worden daarom steeds ‘slimmer’ gebouwd en uitgerust met de nieuwste techniek. Voorbeeldvragen: Hoe ziet het schip van de toekomst er uit? Hoe kun je onderhoud zo slim maken dat er geen mensen meer aan boord nodig zijn?

Schone schepen. Vervoer van goederen over water is duurzaam, omdat het een laag energieverbruik heeft per tonkilometer ten opzichte van andere manieren van transport. Toch wil de maritieme sector nog ‘schoner’ werken zodat uitstoot van uitlaatgassen (bijvoorbeeld zwavel, stikstof en fijnstof) minimaal is. Zuinig varen bespaart bovendien brandstof en dat scheelt weer kosten. Voorbeeldvragen: Hoe zit het emissieloze schip er uit? Kunnen we met andere technieken bestaande schepen schoner laten varen? Waarom varen nog niet alle schepen op duurzame brandstoffen?

Effectieve infrastructuur. Containerschepen, loodsen, terminals, kranen. Als schepen de haven binnen lopen, beginnen er heel veel radartjes te draaien om ervoor te zorgen dat de inhoud van de container snel en zonder veel kosten de plek van bestemming bereikt. Nieuwe technologie zoals Big Data en Internet of Things kunnen hierbij helpen. Voorbeeldvragen: Hoe kunnen meer goederen over water worden vervoerd zodat verkeer op de weg minder belast wordt? Hoe kun je consumenten inzicht geven in de manier waarop hun producten naar Nederland zijn gekomen?