Alle binnengekomen profielwerkstukken worden beoordeeld in de periode april – juni 2020. Een vakkundige jury met vertegenwoordigers uit de maritieme sector beoordelen de ingeleverde profielwerkstukken op de volgende onderdelen:

  • Proces: De werkwijze en gekozen aanpak
  • Inhoud: De onderzoeksvraag, theoretische onderbouwing, resultaten en conclusies
  • Niveau / inzicht: Originaliteit, creativiteit, kwaliteit van de bronnen
  • Vormgeving: Lay-out, afwerking, algehele presentatie