Laden

Beoordeling

Alle ingezonden profielwerkstukken worden beoordeeld in de periode april – juni 2024. Een vakkundige jury met vertegenwoordigers uit de maritieme sector en de haven en industriële sector beoordeelt de ingeleverde profielwerkstukken op de volgende onderdelen.

Punten van aandacht
  • Proces: de werkwijze en gekozen aanpak
  • Inhoud: de onderzoeksvraag, theoretische onderbouwing, resultaten en conclusies
  • Niveau en inzicht: originaliteit, creativiteit en de kwaliteit van de bronnen
  • Vormgeving: lay-out, afwerking en de algehele presentatie