Laden

Onderwerpen

Dit zijn voorbeeldthema's voor de Maritime & Mainport Profielwerkstukkenwedstrijd 2024-2025. Het zijn thema's die gaan over de haven, industrie of logistiek. Heb jij al een onderwerp gekozen dat net niet helemaal binnen deze thema's past? Geen zorgen, zolang het maar over de haven, de industrie of techniek gaat, kun je je met een gerust hart aanmelden!

Maritieme onderwerpen:

Winnen op zee

Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van duurzame energie, is de Noordzee een belangrijk bron.

Je kent ze wel, de windmolenparken langs de kust. Heb je je ooit afgevraagd wat voor schepen er nodig zijn om die windmolens op hun plek te zetten? Nederlandse maritieme bedrijven zijn heel goed in het aanleggen en onderhouden van dergelijke parken, maar kijken ook naar andere manieren waarop de zee gebruikt kan worden. Zo zijn er bedrijven bezig met het aanleggen van zonneparken op zee en het kweken van algen voor voeding. Ook in de traditionele olie en gassector, waarbij olie en aardgas diep uit de zeebodem wordt gewonnen, zijn bedrijven aan het onderzoeken hoe dit in de toekomst gaat. 

Voorbeeldvragen: Wat zou een herbestemming kunnen zijn voor bestaande olieplatformen? Hoe kun je windmolenparken slimmer onderhouden? Welke potentiële energiebronnen bevat het zeewater? Hoe ziet een boerderij op zee eruit?


Slim en veilig varen

Nieuwe technieken dragen eraan bij dat schepen steeds slimmer worden en daardoor veiliger kunnen varen.

Er zijn veel verschillende soorten schepen, die ingezet worden voor allerlei taken.
Bijvoorbeeld voor het transport van containers over de Rijn, het overbrengen van personeel naar offshore platformen of windmolens, het leggen van pijpen voor olie en gas en het cruisen langs het Caraïbisch gebied. Het is voor maritieme bedrijven belangrijk dat dit op een slimme manier gebeurt tegen lage kosten, maar ook veilig.

Schepen worden daarom steeds ‘slimmer’ gebouwd en uitgerust met de nieuwste techniek, zoals sensoren en nieuwe radars. 

Voorbeeldvragen: Hoe ziet het schip van de toekomst eruit? Met welke technieken kun je een slimmer schip bouwen? Hoe kun je onderhoud zo slim maken dat er geen mensen meer aan boord nodig zijn?  Op welke manier kun je schepen met elkaar en met de haven laten praten?


Schone schepen

Hoewel scheepvaart relatief gezien een schone vorm van transport is, kunnen duurzame brandstoffen en andere manieren van voortstuwing de scheepvaart nog schoner maken.

Vervoer van goederen over water is duurzaam, omdat het een laag energieverbruik heeft per tonkilometer ten opzichte van andere manieren van transport. Toch wil de maritieme sector nog ‘schoner’ werken, zodat uitstoot van uitlaatgassen (bijvoorbeeld zwavel, stikstof en fijnstof) minimaal is. Zuinig varen bespaart bovendien brandstof en dat scheelt weer kosten. Om schoner te varen kan het ontwerp worden aangepast, gebruik worden gemaakt van niet-fossiele brandstoffen of andere technieken. Ook worden schepen gebruikt om de zee schoner te maken, bijvoorbeeld door olie op te ruimen of plastic uit de zee te halen.

Voorbeeldvragen: Hoe ziet het emissieloze schip eruit? Kunnen we zeilen moderne containerschepen schoner laten varen? Waarom varen nog niet alle schepen op duurzame brandstoffen?  Hoe ziet een schip er uit dat plastic uit de zee kan halen?

Mainport onderwerpen:

Innovaties in de logistiek

Om op logistiek gebied de slimste haven van de wereld te zijn, moet gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën.

Rotterdam is een haven van wereldniveau en het logistieke knooppunt van Europa. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt via de haven van Rotterdam vervoerd (bv. je sportschoenen, mobieltje, of make-up). Logistiek is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, afhandelen en vervoeren van goederen. Om op dit gebied de slimste haven van de wereld te zijn, moet gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën, zoals blockchain technologie, 3d-printing, robotisering of “truckplatooning”. Het is belangrijk om deze technieken in een groter geheel te bekijken, want binnen de logistiek hangt alles met elkaar samen.

Voorbeeldvragen: Wat zijn de voor- en nadelen van blockchain technologie voor het logistieke proces? Kan 3D-printing de logistiek in de Rotterdamse haven verbeteren? Hoe wordt “truckplatooning” efficiënt ingezet en aan welke eisen moeten deze vrachtwagens voldoen? Hoe kunnen robots worden ingezet op containerterminals en in distributiecentra?


Energietransitie in de haven

Om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, zijn er voor de industrie, het transport en de logistiek nieuwe technologieën nodig.  

De Rotterdamse haven is heel belangrijk voor de Nederlandse economie en welvaart. Maar milieu en natuur zijn dat ook. Daarom wil de haven een schone en groene haven zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De Rotterdamse haven is volop bezig met energietransitie. Het is belangrijk om nieuwe technologieen te vinden voor de industrie, het transport en de logistiek, om een CO2 neutrale haven te worden en concurrerend te blijven. Het staat hoog op de havenagenda om op een andere manier met energie om te gaan, door te verminderen, te vervangen of  te hergebruiken. Het is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Denk jij mee in de oplossing ervan?

Voorbeeldvragen: Wat zijn alternatieven voor fossiele brandstoffen en aan welke eisen moeten die voldoen? Hoe kan restwarmte uit de industrie een energiebron zijn voor andere bedrijven en gebruikers? Helpt invoering van CO2 belasting om uitstoot van CO2 te verminderen?Haveneconomie nieuwe stijl

Technische en logistieke innovaties hebben gevolgen voor bedrijven, werknemers en inwoners in het havengebied. Er komen nieuwe producten, diensten, banen en werkplekken.

De Rotterdamse haven is volop in transitie, de veranderingen zijn all over! De haven wil de sterke internationale concurrentiepositie behouden en versterken. Dit kan gevolgen hebben voor hoe de haven er over 10 jaar uit ziet, maar het heeft ook impact op de producten en diensten die in de toekomst aangeboden worden en op de inhoud van het werk. Misschien zijn er wel hele andere bedrijven die van de haven gebruik maken. Bovendien vraagt die veranderde slimme haven steeds meer van werknemers en van hun kennis en kwaliteiten. Zo kan hun werkweek er in de toekomst heel anders uit  gaan zien. En misschien doen ze dat werk wel vanuit de stad in plaats vanuit de haven zelf.

Voorbeeldvragen: Welke nieuwe producten en diensten kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven gaan aanbieden? Komt er verandering en verschuiving van werkgelegenheid en wat zijn gevolgen voor de werknemers en inwoners in het havengebied? Hoe werken mensen in de haven van de toekomst?

Passie voor alle onderwerpen

De onderwerpen zijn met zorg samengesteld door het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam en Netherlands Maritime Technology.

Naar het aanmeldformulier