Laden

Privacy statement

Watertalent verzorgt de algehele organisatie van, en communicatie over, de profielwerkstukkenwedstrijd. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hiermee willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Watertalent houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk voor deelname aan de Maritime & Mainport Profielwerkstukkenwedstrijd 2021-2022.
  • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, hieronder te verstaan:

Voor- en achternaam (inclusief tussenvoegsel), De voor- en achternamen van jouw teamleden, E-mailadres, Telefoonnummer, Het thema waar jouw profielwerkstuk mee overeenkomt, Naam van je school, Opleidingsniveau, Voor- en achternaam van jouw docent/profielwerkstuk begeleider en E-mailadres van jouw docent/profielwerkstuk begeleider

  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor verwerking van deze persoonsgegevens. Deze toestemming geef je tijdens je aanmelding voor de wedstrijd.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waar we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.


Jouw persoonsgegevens worden door Watertalent opgeslagen ten behoeve van de duur van de bovengenoemde doelstelling of voor maximaal één jaar.

Als Watertalent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het lezen van deze Privacy policy, of in algemene zin, vragen hierover hebt kun je contact met ons opnemen via pws@watertalent.nl of 0181 665 455.